Program

Denní program

Uvedené časy jsou přibližné. Angličtina hrou probíhá každý den v dopoledních blocích.

 • 7:00 – 8:50 – příchod dětí, volná herna
 • 8:50 – 9:10 – ranní uvítání v kroužku, básnička
 • 9:10 – 9:30 – dopolení svačina, hygiena
 • 9:30 – 10:15 – dopolední výchovný blok dle dne (angličtina, výtvarné tvoření, jóga, zpívánky, učení hrou)
 • 10:15 – 11:30 – pobyt venku
 • 11:15 – 11:45 – hygiena
 • 11:45 – 12:30 – oběd
 • 12:00 – 12:30 – příprava na spánek, odchod dětí po dopoledním bloku
 • 13:00 – 14:00 – odpolední spánek / odpočinek
 • 14:00 – 14:30 – odpolední svačina
 • 14:30 – 15:30 – odpolední výchovný blok (tanečky, cvičení, výtvarné tvoření), pobyt venku
 • 15:30 – 16:00 – volná herna, odchody dětí domů

Týdenní aktivity

Pondělí – povídání o zážitcích z víkendu, didaktické říkanky, zpívánky, četba pohádek, tanečky

Úterý – pohybové aktivity – cvičení, opičí dráha – rozvoj motoriky, bruslení na zimním stadionu (pro období září – duben)

Středa – tanečky, učení hrou (čísla, barvy, zvířátka)

Čtvrtek – výtvarné tvoření (malování, lepení, skládání, modelování), rozvoj fantazie a zručnosti

Pátek – Jóga s Ivankou

Změny vyhrazeny.